Kosmetisk behandling med botulinumtoksin

Få rynkerne til at lægge sig og få en mere glat hud.
Behandlingen kræver en gratis forundersøgelse hos vores læge. Herefter er der mindst to dages betænkningstid før udførelse.

Således holder botulinumtoksin rynkerne nede

Botulinumtoksin forhindrer nerveimpulser i at nå ansigtsmusklerne, og så kan de ikke trække sig sammen. Derfor forbliver huden oven over musklerne glat og rynkerne holdes nede.

Kun de muskler der behandles med botulinumtoksin forhindres i at trække sig sammen, de andre muskler påvirkes ikke.

Bocouture® – botulinumtoksin type A

Bocouture® er firmaet Mertz Aesthetics varemærke for et kosmetisk lægemiddel, der indeholder botulinumtoksin type A.
Bocouture® er udvundet fra bakterien clostridium botulinum og renset, så det ikke indeholder nogen komplekse proteiner, og har derfor mindre risiko for at udvikle antistoffer.

Hvordan udføres behandlingen?

For at afslappe musklen skal botulinumtoksin sprøjtes ind i den, og det sker med en lille engangssprøjte med en meget lille kanyle er der kun meget lidt ubehag ved behandlingen.

Behandlingen tager ca. 10-15 minutter, afhængig af hvor mange områder man ønsker at få behandlet. Man kan gå på arbejde og lave alle andre daglige gøremål lige efter behandlingen.

De første 3-4 timer bør man ikke gnide, eller massere det behandlede område. Derimod er det kun positivt for behandlingen at bruge musklerne så meget som muligt den første dag efter behandlingen. Efter indsprøjtningen tager det 2-3 dage før botulinumtoksin begynder at virke, og indtil 7-10 dage før man får den fulde effekt.

Hvor længe holder en behandling med botulinumtoksin?

En fordel ved behandlingen er at effekten kun varer i gennemsnit 3-5 måneder efter førstegangs behandlingen. Herefter kan man afgøre, om man ønsker at gentage behandlingen, og evt. også få behandlet andre områder.

For at vedligeholde en optimal effekt, bør man påregne at gentage indsprøjtningerne 2-3 gange pr. år. Resultaterne fra de første videnskabelige studier med botulinumtoksin brugt mod rynkebehandling, tyder imidlertid på, at effekten af botulinumtoksin varer længere efter hver ny behandling.

Det skyldes sandsynligvis at musklen, som bliver blokeret af botulinumtoksin bliver mindre og svagere efter hver behandling, fordi den ikke længere bliver brugt. En anden faktor som også spiller en rolle er, at man ubevidst ændrer sin mimik på grund af at enkelte små muskler er blokerede af botulinumtoksin.

Komplikationer eller bivirkninger ved botulinumtoksin?

Uønskede bivirkninger ved brug af botulinumtoksin er meget sjældne, selv efter at produktet har været brugt i over 12 år i 60 forskellige lande.

Den mest almindelige bivirkning er ømhed eller en lille blodudtrædelse ved indsprøjtningsstedet. I sjældne tilfælde kan produktet give en forbigående svækkelse af de nærliggende muskler. Der har været beskrevet enkelte tilfælde, hvor musklen som løfter øvre øjenlåg er blevet forbigående svækket i 1-2 uger. Men fordi effekten af er forbigående, er også bivirkningerne forbigående. Der er frem til i dag på verdensplan ikke rapporteret om varige mén efter behandlingen.