Kosmetisk behandling med botulinumtoksin

Få rynkerne til at lægge sig og få en mere glat hud.
Behandlingen kræver en gratis forundersøgelse hos vores læge. Herefter er der mindst to dages betænkningstid før udførelse.

Således holder Botox rynkerne nede

Botox forhindrer nerveimpulser i at nå ansigtsmusklerne, og så kan de ikke trække sig sammen. Derfor forbliver huden oven over musklerne glat og rynkerne holdes nede.

Kun de muskler der behandles med Botox forhindres i at trække sig sammen, de andre muskler påvirkes ikke.

Botox alias Vistabel – botulinumtoxin type A

Botox er firmaet Allergans varemærke for et lægemiddel, der indeholder botulinumtoxin type A. Dette toksin kommer fra bakterien clostridium botulinum. Toksinet fortyndes kraftigt, og kan derefter sprøjtes ind i udvalgte små ansigtsmuskler, med den virkning at rynker bliver glattet ud.
I Europa har Allergan valgt at markedsføre Botox under varemærket Vistabel.

Hvordan udføres behandlingen?

For at afslappe musklen skal Botox sprøjtes ind i den, og det sker med en lille engangssprøjte med en meget lille kanyle er der kun meget lidt ubehag ved behandlingen.

Behandlingen tager ca. 10-15 minutter, afhængig af hvor mange områder man ønsker at få behandlet. Man kan gå på arbejde og lave alle andre daglige gøremål lige efter behandlingen.

De første 3-4 timer bør man ikke gnide, eller massere det behandlede område. Derimod er det kun positivt for behandlingen at bruge musklerne så meget som muligt den første dag efter behandlingen. Efter indsprøjtningen tager det 2-3 dage før Botox/Vistabel begynder at virke, og indtil 7-10 dage før man får den fulde effekt.

Hvor længe holder en behandling med Botox?

En fordel ved behandlingen er at effekten kun varer i gennemsnit 3-5 måneder efter første-gangs behandlingen. Herefter kan man afgøre, om man ønsker at gentage behandlingen, og evt. også få behandlet andre områder.

For at vedligeholde en optimal effekt, bør man påregne at gentage indsprøjtningerne 2-3 gange pr. år. Resultaterne fra de første videnskabelige studier med Botox/Vistabel brugt mod rynkebehandling, tyder imidlertid på, at effekten af Botox/Vistabel varer længere efter hver ny behandling.

Det skyldes sandsynligvis at musklen, som bliver blokeret af Botox/Vistabel, bliver mindre og svagere efter hver behandling, fordi den ikke længere bliver brugt. En anden faktor som også spiller en rolle er, at man ubevidst ændrer sin mimik på grund af at enkelte små muskler er blokerede af Botox/Vistabel.

Komplikationer eller bivirkninger ved Botox?

Uønskede bivirkninger ved brug af Botox/Vistabel er meget sjældne, selv efter at produktet har været brugt i over 12 år i 60 forskellige lande.

Den mest almindelige bivirkning er ømhed eller en lille blodudtrædelse ved indsprøjtningsstedet. I sjældne tilfælde kan produktet give en forbigående svækkelse af de nærliggende muskler. Der har været beskrevet enkelte tilfælde, hvor musklen som løfter øvre øjenlåg er blevet forbigående svækket i 1-2 uger. Men fordi effekten af er forbigående, er også bivirkningerne forbigående. Der er frem til i dag på verdensplan ikke rapporteret om varige mén efter behandlingen.